Geld lenen

Soms heb je als consument geld nodig dat je nu nog niet hebt, maar pas in de toekomst krijgt of verdiend. Als je weet dat je het later terug kunt betalen, kan je geld lenen tegen betaling. Je sluit dan een lening af met rente. Een lening betekent hetzelfde als krediet. 

Geldlening is vaak consumptief krediet

Er zijn verschillende soorten geldleningen. Ben je consument (geen bedrijf of instelling ed) dan gaat het bijna altijd om een zogenaamd  consumptief krediet. Dit is een lening met als leendoel een consumptieve besteding. Vergeet deze banktermen even en denk gewoon aan: 

 • een eenmalige aankoop zoals een auto, koelkast, wasmachine en dergelijke. 
 • extra financiële ruimte voor een langere periode.

Het consumptief krediet kost je altijd geld in de vorm van rente. Wanneer je de lening moet terugbetalen, hangt af van de looptijd en het soort consumptief krediet. De twee belangrijkste soorten zijn het aflopende en doorlopende krediet.

Persoonlijke lening is aflopend krediet en moet je terugbetalen 

Bij een aflopend krediet moet je de lening binnen een vooraf afgesproken looptijd terugbetalen. Afgeloste bedragen kun je niet opnieuw opnemen. Bij deze vorm van consumptief krediet staan vast:

 • leensom
 • rente
 • looptijd

Een voorbeeld van een aflopend krediet is de vaak aangeboden persoonlijke lening.

Rood staan is doorlopend krediet en moet je terugbetalen 

Je kunt ook afspreken dat je doorlopend geld kunt lenen en weer terug betaalt. Heb je een betaalrekening bij de bank dan noemen we dat rood staan (in de rode cijfers). Wat je dan afspreekt, is een kredietlimiet. De kredietlimiet is het maximumbedrag dat je mag lenen.

Hierbij bepaal je verder zelf hoeveel en wanneer je leent, natuurlijk met als maximum de kredietlimiet. Je kan het geleende bedrag altijd aflossen en wil je eenmaal afgeloste bedragen weer opnemen, dan kan dat ook. Hierbij staan alleen vast:

 • maximale leensom
 • rente

Geld lenen of comsumptief krediet regelen

Wil je hier meer over weten of gelijk geld lenen? Neem dan contact met ons op.

Waarom GeldXpert?
 • 100% onafhankelijk
 • Jouw persoonlijke situatie is leidend
 • Alle banken hebben we beschikbaar
 • Voor alle financiële vragen