Annuïteiten hypotheek

Een annuïteit is een periodiek vast bedrag. Met de Annuïteitenhypotheek betaal je dan ook  elke maand een gelijk bedrag.

Vast maandbedrag inclusief hypotheekaflossing

Bij een annuïteitenhypotheek bestaat vaste maandbedrag bestaat uit rente en aflossing. Deze maandlast bestaat in het begin van de looptijd uit veel rente en weinig aflossing. Naar mate er meer is afgelost, wordt de rente lager. Richting het einde van de looptijd bestaat de maandlast dan ook uit veel aflossing en weinig rente.

Aan het eind van de looptijd van de annuïteitenhypotheek is de hypotheekschuld volledig afgelost.

Wijzigt jouw rentepercentage? Dan wijzigen ook jouw maandlasten. 

Vraag ons om Advies over de Annuïteitenhypotheek

Is de annuiteitenhypotheek voor jou de beste keus? Bekijk ook de andere mogelijkheden en vraag ons om advies. Wij sluiten alleen de beste keus voor jou af. 

Waarom GeldXpert?
  • 100% onafhankelijk
  • Jouw persoonlijke situatie is leidend
  • Alle banken hebben we beschikbaar
  • Voor alle financiële vragen